OSTUTINGIMUSED

Kaup pannakse MÜÜJA poolt teele hiljemalt kolm päeva pärast tellimuses ära toodud makse laekumist.

 

Tellimused toimetatakse ostja poolt määratud aadressile Eesti Posti kullerteenust kasutades.

 
Taganemisõigus
 

Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel kohe tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup on vale, palume MÜÜJAT sellest koheselt teavitada aadressil MÜÜJA AADRESS.

 

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 56 võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on jõudnud tarbijani. Tagastamisõigus puudub kaubal, mis on valmistatud ostja erinõuete kohaselt.

 

Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada võimalikult kiiresti, mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest pakkujani. Tarbija peab pakkujalt saadud kauba tagastama viivitamata, samuti mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

 

Taganemisõiguse kasutamiseks MÜÜJA e-poes tuleb: 

1. Esitada vastavasisuline avaldus e-posti aadressil MÜÜJA AADRESS 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Avalduses tuua ära järgmine info: tagastatav toode, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda;

2. Eelnevalt e-poe halduriga tagastamisaja ja -koha kokku leppides tagastada kasutamata, korrektne ja võimalusel originaalpakendis kaup;

3. Kauba tagastamine toimub MÜÜJA kulul ning esialgset transporditasu ei hüvitata (välja arvatud juhul kui tagastatud kaup ei vasta tellitule);

4. Raha tagastamine toimub peale kauba meiepoolset kontrollimist, mil tagastame raha ülekandega Teie poolt avalduses toodud arveldusarvele;

 

Tagastamise puhul juhime tähelepanu allolevatele nõuetele: 

1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis;

2. Kui tagastatav kaup on rikutud, tuleb Tellijal kompenseerida kauba väärtuse vähenemine. Taganemisõiguse kasutamiseks palume avada tootepakendi ettevaatlikult, seda kahjustamata. Tingimus ei kehti postipakendile. Kauba olulise rikkumise korral on MÜÜJAL õigus tagastatud tootest keelduda;

3. Kui soovite saadud toote ümber vahetada mõne muu suuruse või teise kauba vastu, on Teie kanda uue kauba saatmiskulu;

 

Müügigarantii
 

Kaupluses müüdavatele toodetele laieneb tootjapoolne garantii. Garantii hakkab kehtima kauba välja saatmise hetkest.

 

Garantiiperioodil on tellijal õigus esitada pretensioon kui kauba kvaliteedist tingituna ei ole seda võimalik sihtotstarbeliselt kasutada. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja see lahendatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Pretensioon ei kuulu rahuldamisele kui probleemid on tingitud toote ebasihipärasest kasutamisest või loomulikust kulumisest, Lahkarvamuste korral on ostjal õigus erapooletu hinnangu saamiseks tellida sõltumatu ekspertiis.

 

Puuduse ilmnemisel tuleb:

1. Saata vastav avaldus e-post aadressile MÜÜJA AADRESS, kus oleks võimalikult täpselt kirjeldatud avastatud puudus ja kauplejale esitatav nõue;

2. Lisada võimalusel pildimaterjal ja ostuarve koopia;

3. Märkida avalduses ära oma nimi, kontaktandmed ja kuupäev;

 

Peale avalduse meile saabumist võtab MÜÜJA ostjaga ühendust 7 päeva jooksul, et leppida kokku edasine tegevus puuduse üle vaatamiseks ja parandamiseks.

 

Kui defektide ilmnemisel selgub, et toodet ei ole võimalik parandada, siis kohustub MÜÜJA toote ringi vahetama. Vahetustootele hakkab kehtima algse kestvusega garantii.

 

Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Ülesse